Lượt xem: 1824
Chuyên mục: Xét nghiệm

Những tên gọi khác

Thể Acetone; Ketones huyết thanh; xét nghiệm Nitroprusside; thể Ketone bodies trong huyết thanh.

Định nghĩa

Là xét nghiệm đo lượng ketone trong cơ thể. Khi có bất kỳ lượng chất này trong cơ thể được coi như là bất thường

Lượt xem: 1824
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1104
Chuyên mục: Xét nghiệm

Khái niệm

Xét nghiệm COOMB trực tiếp đo nồng độ kháng thể hiện diện trên bề mặt hồng cầu.

Lượt xem: 1104
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 4537
Chuyên mục: Xét nghiệm

Định nghĩa

Là một xét nghiệm đo Clor trong huyết thanh(huyết thanh là một phần của máu không chứa fibrinogen).

Lượt xem: 4537
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 728
Chuyên mục: Xét nghiệm

Tên gọi khác: test kháng – globulin gián tiếp

Định nghĩa: Coomb gián tiếp là một xét nghiệm thực hiện nhằm đo nồng độ kháng thể kháng tế bào hồng cầu hiện diện trong máu.

 

Lượt xem: 728
Chuyên mục: Xét nghiệm