Lượt xem: 972
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 972
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 960
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 960
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1218
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1218
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 914
Chuyên mục: Xét nghiệm

Các tên gọi khác: Ca+2; Calcium  huyết thanh; Ca++

Định nghĩa

Xét nghiệm này là đo lượng calcium trong máu. Can-xi máu thường được dùng để tầm soát và theo dõi bệnh lý xương hay những rối loạn điều hoà canxi ( là những bệnh của tuyến phó giáp hay thận).

Lượt xem: 914
Chuyên mục: Xét nghiệm