Lượt xem: 1083
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1083
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1060
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1060
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1344
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1344
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1023
Chuyên mục: Xét nghiệm

Các tên gọi khác: Ca+2; Calcium  huyết thanh; Ca++

Định nghĩa

Xét nghiệm này là đo lượng calcium trong máu. Can-xi máu thường được dùng để tầm soát và theo dõi bệnh lý xương hay những rối loạn điều hoà canxi ( là những bệnh của tuyến phó giáp hay thận).

Lượt xem: 1023
Chuyên mục: Xét nghiệm