Lượt xem: 6964
Chuyên mục: Xét nghiệm

Còn được gọi là: Độ lắng hồng cầu, VS, v..v..

Đây là một xét nghiệm không chuyên biệt cho riêng bệnh nào, nhưng lại là một xét nghiệm được áp dụng để tầm soát trong rất nhiều bệnh. Xét nghiệm này thực hiện nhằm đo chiều cao cột hồng cầu lắng xuống (đơn vị là mm) của một thể tích máu đã được chống đông, đựng trong một ống nghiệm đặc biệt có chia vạch trong khoảng thời gian là 1h.

Lượt xem: 6964
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 2429
Chuyên mục: Xét nghiệm

Tên gọi khác : test kháng – globulin gián tiếp

Định nghĩa :

Coomb gián tiếp là một xét nghiệm thực hiện nhằm đo nồng độ kháng thể kháng tế bào hồng cầu hiện diện trong máu.

Lượt xem: 2429
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 6775
Chuyên mục: Xét nghiệm

Những tên gọi khác

Lactate dehydrogenase; Lactic acid dehydrogenase

Định nghĩa

Là xét nghiệm đo lượng LDH trong máu

Lượt xem: 6775
Chuyên mục: Xét nghiệm

Lượt xem: 1350
Chuyên mục: Xét nghiệm

Xét nghiệm nước tiểu là gì ?

Xét nghiệm nước tiểu là phân tích nước tiểu.

Xét nghiệm nước tiểu nói lên điều gì ?

Xét nghiệm nước tiểu có thể cho thấy rõ bệnh lý, mà không nói lên được nguyên nhân gây ra triệu chứng. Tuy nhiên, xét nghiệm nước tiểu là một phần trong xét nghiệm thường qui trong kiểm tra sức khoẻ.

Lượt xem: 1350
Chuyên mục: Xét nghiệm