Superkan

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao bạch quả chuẩn hoá NULL (Uống)
Số đăng ký: V288-H12-13
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược TW Mediplantex
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG