Sirnakarang F

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Mỗi gói 6g chứa: Cao khô kim tiền thảo (tương ứng với 17,5g kim tiền thảo) 1,75 g (Uống)
Số đăng ký: VD-25098-16
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh.
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 10.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG