Rumafar

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao Hải sài (Lức), cao Xuyên khung, Mạn kinh tử, Bạch chỉ, Địa liền, Phèn phi, tinh dầu quế, tinh dầu tràm, tinh dầu hương nhu trắng NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-17233-12
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn (Sagophar)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: viênbao đường
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG