Sirnakarang

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cao khô kim tiền thảo NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24095-16
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 6.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG