Rượu thuốc tê thấp

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cẩu tích, Ngũ gia bì, Thổ phục linh, Kê huyết đằng, Quế, ngưu tất, hy thiêm .13g; 6,5g; 6,5g; 13g; 6,5g; 19,5g; 3,25g (Uống)
Số đăng ký: V189-H12-13
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Ninh
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG