Rượu trừ phong thấp

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Thục địa ; Huyết giác; Ngũ gia bì ; Thổ phục linh ; Ngưu tất ; Tang chi ; Cẩu tích ; Thiên niên kiện ; Hy thiêm ; Kê huyết đằng ; Hà thủ ô đỏ ; Tục đoạn 13g; 6,5g; 6,5g; 6,5g 6,5g; 19,5g; 19,5g; 19,5g; 19,5g; 26g; 26g; 13,0g (Uống)
Số đăng ký: VD-18445-13
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Rượu thuốc
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG