Quy tỳ an thần hoàn P/H

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Bạch truật, Bạch linh, Viễn chí, Mộc hương, Đương quy, Hoàng kỳ, Đảng sâm, Táo nhân, Đại táo, Long nhãn, Cam thảo NULL (Uống)
Số đăng ký: V157-H12-13
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH đông dược Phúc Hưng.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 350 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG