Siro ho Haspan

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao khô lá thường xuân (tương đương 3,62g lá thường xuân) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24896-16
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 55.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG