Sotinin

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao khô Sotinin 0,2g (Uống)
Số đăng ký: NC44-H09-14
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Viện Dược liệu
Nước sản xuất: Việt Nam
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG