Sáng mắt

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Thục địa ; Hoài sơn ; Đương quy ; Cao đặc trạch tả ; Cao đặc hà thủ ô đỏ ; Cao đặc thảo quyết minh ; Cao đặc cúc hoa ; Cao đặc hạ khô thảo NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24070-16
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 720 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG