Sirô bổ phổi

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Ma hoàng chế ; Cát cánh chế ; Xạ can chế ; Mạch môn chế ; Bán hạ chế ; Bách bộ chế ; Tang bạch bì chế ; Trần bì chế ; Tinh dầu bạc hà NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-21950-14
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro thuốc
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG