Ridomaxkit

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao đặc chè dây (từ lá của cây chè dây tỷ lệ 1/10) (Uống)
Số đăng ký: VD-22469-15
Nhóm thuốc: Đông dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.800 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG