PREMO HỖ TRỢ GIẢM MỠ MÁU

Mô tả sản phẩm:
THÀNH PHẦN CẤU TẠOHIBITHOCIN (CHIẾT XUẤT TỪ ĐÀI HOA BỤP GIÁM ):130MGCAO GAIOR CỔ LAM:120MGCAO TÁO MÈO:100MGCAO HOÀNG BÁ:100MGC
140.000đ

Giá tốt nhất

THÀNH PHẦN CẤU TẠO

HIBITHOCIN (CHIẾT XUẤT TỪ ĐÀI HOA BỤP GIÁM ):130MG

CAO GAIOR CỔ LAM:120MG

CAO TÁO MÈO:100MG

CAO HOÀNG BÁ:100MG

CAO XẠ ĐEN:70MG

CAO NGA TRUẬT:30MG

CÔNG DỤNG:

HỖ TRỢ GIẢM MỠ MÁU , GIÚP GIẢM TÍCH TỤ MỠ DƯ THỪA .HỖ TRỢ GIẢM XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH GIẢM NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TIM MẠCH DO CHOLESTEROL MÁU CAO

Sản phẩm vừa xem