SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

Mô tả sản phẩm:
Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU


Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

THÀNH PHẦN:
Đương quy; 12gXuyên khung; 12gThụ
125.000đ

Giá tốt nhất

 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • THÀNH PHẦN:
 • Đương quy; 12gXuyên khung; 12gThục địa; 12gBạch thược; 8gĐẳng sâm; 8gHoàng kỳ; 8gPhục linh; 8gCam thảo; 8g
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  TÁC DỤNG:Bổ khí huyết, thiếu máu, huyết áp thấp, kém ăn. Những hư chứng mà Tây Y xét nghiệm không ra, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng mà dễ bị Tây y chẩn đoán nhầm thành thần kinh,  điên, mất trí nhớ, tê bại liệt. Ung thư tử cung, ung thư bao tử, ung thư não. Không đủ sức làm việc, hay mệt mỏi, hoa mắt, mắt tối xầm tự nhiên té ngã, chân tay yếu hay té ngã.
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  CÁCH DÙNG:uống ngày 3 lần trước 3 bữa ăn. Mỗi lần 1-2 muỗng canh pha vói nước ấm uống ( không uống lạnh)
 •  
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • THÀNH PHẦN:
 • Đương quy; 12gXuyên khung; 12gThục địa; 12gBạch thược; 8gĐẳng sâm; 8gHoàng kỳ; 8gPhục linh; 8gCam thảo; 8g
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  TÁC DỤNG:Bổ khí huyết, thiếu máu, huyết áp thấp, kém ăn. Những hư chứng mà Tây Y xét nghiệm không ra, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng mà dễ bị Tây y chẩn đoán nhầm thành thần kinh,  điên, mất trí nhớ, tê bại liệt. Ung thư tử cung, ung thư bao tử, ung thư não. Không đủ sức làm việc, hay mệt mỏi, hoa mắt, mắt tối xầm tự nhiên té ngã, chân tay yếu hay té ngã.
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  CÁCH DÙNG:uống ngày 3 lần trước 3 bữa ăn. Mỗi lần 1-2 muỗng canh pha vói nước ấm uống ( không uống lạnh)
 •  
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • THÀNH PHẦN:
 • Đương quy; 12gXuyên khung; 12gThục địa; 12gBạch thược; 8gĐẳng sâm; 8gHoàng kỳ; 8gPhục linh; 8gCam thảo; 8g
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  TÁC DỤNG:Bổ khí huyết, thiếu máu, huyết áp thấp, kém ăn. Những hư chứng mà Tây Y xét nghiệm không ra, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng mà dễ bị Tây y chẩn đoán nhầm thành thần kinh,  điên, mất trí nhớ, tê bại liệt. Ung thư tử cung, ung thư bao tử, ung thư não. Không đủ sức làm việc, hay mệt mỏi, hoa mắt, mắt tối xầm tự nhiên té ngã, chân tay yếu hay té ngã.
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  CÁCH DÙNG:uống ngày 3 lần trước 3 bữa ăn. Mỗi lần 1-2 muỗng canh pha vói nước ấm uống ( không uống lạnh)
 •  
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

 • THÀNH PHẦN:
 • Đương quy; 12gXuyên khung; 12gThục địa; 12gBạch thược; 8gĐẳng sâm; 8gHoàng kỳ; 8gPhục linh; 8gCam thảo; 8g
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  TÁC DỤNG:Bổ khí huyết, thiếu máu, huyết áp thấp, kém ăn. Những hư chứng mà Tây Y xét nghiệm không ra, nguyên nhân do thiếu khí huyết trầm trọng mà dễ bị Tây y chẩn đoán nhầm thành thần kinh,  điên, mất trí nhớ, tê bại liệt. Ung thư tử cung, ung thư bao tử, ung thư não. Không đủ sức làm việc, hay mệt mỏi, hoa mắt, mắt tối xầm tự nhiên té ngã, chân tay yếu hay té ngã.
 • Tankwe Gin SIRO BỔ MÁU ĐƯƠNG QUY TỬU

  CÁCH DÙNG:uống ngày 3 lần trước 3 bữa ăn. Mỗi lần 1-2 muỗng canh pha vói nước ấm uống ( không uống lạnh)
 •  

Sản phẩm vừa xem