Vớ y khoa JOBST Opaque - Vớ gối cao cấp Mỏng, vớ gối, màu da, 20-30 mmHg

Mô tả sản phẩm:
JOBST® OPAQUE - CAO CẤP MỎNG+ Chuẩn áp lực 20-30 mmHg+ Hiệu quả cao trong điều trị suy tĩnh mạch – giãn (dãn) tĩnh mạch+
1.100.000đ

Giá tốt nhất