Vớ cánh tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 035664013153

Mô tả sản phẩm:
Vớ cánh tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 035664013153Gọi ngay hoặc c
1.445.000đ

Giá tốt nhất