Vớ y khoa JOBST UltraSheer- Siêu Mỏng, vớ gối, màu đen, kín ngón, 20-30 mmHg [Được kiểm hàng] 035664215040

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST UltraSheer- Siêu Mỏng, vớ gối, màu đen, kín ngón, 20-30 mmHg [Được kiểm hàng] 035664215040Gọi ngay hoặc cha
2.400.000đ

Giá tốt nhất