Vớ y khoa JOBST Relief Cơ bản, vớ đùi, màu đen, 20-30 mmHg, kín ngón [Được kiểm hàng] 035664142155

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST Relief Cơ bản, vớ đùi, màu đen, 20-30 mmHg, kín ngón [Được kiểm hàng] 035664142155Gọi ngay hoặc chat ngay z
2.500.000đ

Giá tốt nhất