Vớ y khoa JOBST Relief - Cơ bản giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu đen, kín ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 035664147300

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST Relief - Cơ bản giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu đen, kín ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 0356
1.400.000đ

Giá tốt nhất