Vớ y khoa JOBST Relief - Cơ bản giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu da, hở ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 0356641462

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST Relief - Cơ bản giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu da, hở ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 035664
1.400.000đ

Giá tốt nhất