[HÀNG HÃNG] Vớ đùi y khoa tất đùi y khoa vớ áp lực đùi vớ y khoa đùi của mỹ Hỗ Trợ giảm suy giãn tĩnh mạch chân JOBST Relief chuẩn 20-30mmHg của Mỹ [Được kiểm hàng] vớ đùi

Mô tả sản phẩm:
[HÀNG HÃNG] Vớ đùi y khoa tất đùi y khoa vớ áp lực đùi vớ y khoa đùi của mỹ Hỗ Trợ giảm suy giãn tĩnh mạch chân JO
1.880.000đ

Giá tốt nhất