Vớ y khoa JOBST Relief Cơ bản, vớ gối, màu đen, 20-30 mmHg, kín ngón [Được kiểm hàng] 035664147303

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST Relief Cơ bản, vớ gối, màu đen, 20-30 mmHg, kín ngón [Được kiểm hàng] 035664147303Gọi ngay hoặc chat ngay z
1.400.000đ

Giá tốt nhất