Vớ cánh - bàn tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 4042809509984

Mô tả sản phẩm:
Vớ cánh - bàn tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 4042809509984Gọi ngay
2.800.000đ

Giá tốt nhất