Vớ găng tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 035664013219

Mô tả sản phẩm:
Vớ găng tay phù bạch huyết JOBST BELLA LITE, chuẩn áp lực 20 -30 mmHg, màu da [Được kiểm hàng] 035664013219Gọi ngay hoặc c
1.980.000đ

Giá tốt nhất