Vớ y khoa JOBST Opaque - Dòng mỏng giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu da, hở ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 035664154805

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST Opaque - Dòng mỏng giãn tĩnh mạch chân, 20-30 mmHg, gối, màu da, hở ngón (tất y khoa) [Được kiểm hàng] 035
2.400.000đ

Giá tốt nhất