Vớ y khoa phòng ngừa suy tĩnh mạch, cho phụ nữ mang thai, bít ngón- Basic - Art.890 [Được kiểm hàng] Vớ y khoa Basic - Art.890

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa phòng ngừa suy tĩnh mạch, cho phụ nữ mang thai, bít ngón- Basic - Art.890 [Được kiểm hàng] Vớ y khoa Basic - Art
1.800.000đ

Giá tốt nhất