Vớ phòng suy giãn tĩnh mạch dành cho y tá Easyfit (Tới đầu gối)_Vớ y khoa

Mô tả sản phẩm:
𝐕𝐎̛́ 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐒𝐔𝐘 𝐆𝐈𝐀̃𝐍 𝐓𝐈̃𝐍𝐇 𝐌𝐀̣𝐂𝐇 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐘 𝐓���
500.000đ

Giá tốt nhất