Vớ y khoa JOBST - Vớ gối – Hiệu quả cao trong điều trị suy tĩnh mạch – dãn tĩnh mạch

Mô tả sản phẩm:
Vớ y khoa JOBST – Hiệu quả cao trong điều trị suy tĩnh mạch – dãn tĩnh mạchVớ gối Chuẩn áp lực [20-30]mmHgMềm mại,
545.000đ

Giá tốt nhất