Rooket 1h 300k 1 hộp 6 viên

Mô tả sản phẩm:
Rooket 1h  ☘️Hướng dẫn sử dụng✔️Mỗi lần uống 1 viên. ✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.🍀Hạn s�
300.000đ

Giá tốt nhất

Rooket 1h 

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

☘️Hướng dẫn sử dụng

✔️Mỗi lần uống 1 viên.

✔️Nên uống trước khi đi ngủ khoảng 2-5 giờ.

🍀Hạn sử dụng Xem trực tiếp trên nhãn sản phẩm

🌿Bảo quản Nơi khô, tránh ánh sáng trực tiếp.

🔊🔊🔊sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh #bổthận #đaulưng #mỏigối #rocket #rocket1h #thucphamchucnang

Sản phẩm vừa xem