[Chính hãng] SÂM NHUNG BỔ THẬN HỘP TRUNG UONG 3 LỌ 30 VIÊN

Mô tả sản phẩm:
Cách sử dụng - Uống 2 viên/ngày, chia làm 2 lần uống.- Uống trước khi ăn 30 phút.- Để đạt hiệu quả khi sử dụng vi�
135.000đ

Giá tốt nhất

Cách sử dụng 

- Uống 2 viên/ngày, chia làm 2 lần uống.

- Uống trước khi ăn 30 phút.

- Để đạt hiệu quả khi sử dụng viên uống sâm nhung bổ thận TW 3 mỗi đợt dùng từ 30 - 45 ngày.