BPI A-HD SOLID - HỖ TRỢ TĂNG TESTOSTEROL VÀ GIA TĂNG SỰ PHÁT TRIỂN CƠ BẮP

Mô tả sản phẩm:
Sản phẩm ghi rõ dành cho người trên 18 tuổi và sử dụng tối đa 8 tuần on-cycle và off-cycle 4 tuần bạn mới sử dụng đ�
1.000.000đ

Giá tốt nhất

Sản phẩm ghi rõ dành cho người trên 18 tuổi và sử dụng tối đa 8 tuần on-cycle và off-cycle 4 tuần bạn mới sử dụng được

Đi thẳng vào vấn đề bộ đôi sản phẩm A-HD Elite và Solid của BPI on-cycle 4 tuần tác dụng như sau:✔️Tăng Test✔️ Giúp cơ lean hơn✔️ Gia tăng sức mạnh✔️ Hỗ trợ đồng hoá✔️ Gia tăng cơ bắp mức tối đa

Thực chất sản phẩm không mạng như roid đâu nhưng tác dụng cao hơn Test Booster thông thường nên thích hợp dành cho các bạn muốn thử cảm giác tập sung hơn, tốt hơn và hạn chế gia tăng Estrogen

Nói nôm na khi sử dụng cycle tăng testosterone quá hơn mức bình thường, cơ thể sẽ phát tín hiệu đang dư thừa testoerone dẫn tới việc chuyển hoá testosterone thành estrogen, nhưng estrogen tăng quá cao thì sẽ ảnh hưởng

❌ Xương yếu❌ Trầm cảm❌ Huyết áp thấp❌ Tiểu nhiều

Nên muốn tăng testosterone hơn bình thường và estrogen không gia tăng thêm thì nên sử dụng, đặc biệt bạn nào off-cycle roid thì ..... 

Nên sản phẩm khi sử dụng sẽ thấy hiệu quả về sức mạnh được cải thiện, tâm trạng tốt hơn, sung hơn và cơ bắp nét hơn do body fat được giảm dần.