COMBO 2 Hộp Pharciton -Bổ sung Vitamin và khoáng Chất -giúp ăn ngon miệng

Mô tả sản phẩm:
Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng ch��
139.000đ

Giá tốt nhất

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

T

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

 

T

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

 

T

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

 

T

Sản phẩm này không phải là thuốc ,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Công dụng : Bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp bồi bổ sức khỏe và ăn ngon miệng trong trường hợp:

Thể chất yếu, chán ăn, mệt mỏi, gầy mòn, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú, trẻ đang tuổi lớn và người lớn tuổi,

suy nhược cơ thể ở bệnh nhân đang bị bệnh hoặc trong giai đoạn hồi phục.

Cách dùng : Uống ngay sau bữa ăn sáng.

Bảo vệ sức khỏe : Uống 1 viên/ngày.

Hỗ trợ phục hồi sức khỏe : 2 -3 viên / ngày

 

T