[ CHÍNH HÃNG ]-Combo 2 lọ Vistamin B1 Đại Uy (lọ 300 viên nén) Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Mô tả sản phẩm:
Vistamin B1 Đại Uy (lọ 300 viên nén) Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B
35.000đ

Giá tốt nhất

 Vistamin B1 Đại Uy (lọ 300 viên nén) Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1 

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy