COMBO 2 lọ Vistamin B1 Đại Uy (lọ 300 viên nén) Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Mô tả sản phẩm:
Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1
Đối tượng sử dụng:
29.000đ

Giá tốt nhất

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy

Công dụng: Bổ sung Vitamin B1 cho cơ thể, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin nhóm B1

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi

Cách dùng: Trẻ em trên 7 tuổi: ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên

Người lớn: ngày uống 1 lần, mỗi lần 2-4 viên Thành phần: Vitamin B1 2,5mg Pepsin 2,5mg Phụ liệu: magnesi stearate, tinh bột vừa đủ 1 viên

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Uy