Usatrypsin

Thành phần: Alpha chymotrypsin NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-19767-13
Nhóm thuốc: 2.4. Thuốc khác
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại:
Giá tham khảo: 980 VND

Alpha chymotrypsin

Tên hoạt chất
Alpha chymotrypsin
Chỉ định
Liều dùng
Cách dùng
Lưu ý khi sử dung
Bảo quản
THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

Alchysin

Công ty Cổ phần BV Pharma

Alchysin

Công ty liên doanh BV Pharma

Alchysin 8400

Công ty Cổ phần BV Pharma

Aldozen

Công ty CP SPM

Alfachim

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Almipha

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Almipha 8,4 mg

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Alpha - Chymotrypsin - US

Công ty TNHH US Pharma USA

alpha - tase

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Alpha 42

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Alpha Chymotrypsin

Công ty cổ phần dược Đồng Nai.

Alpha Chymotrypsin

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Alpha Chymotrypsin

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Alpha Chymotrypsin

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Alpha chymotrypsine

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Alpha chymotrysin

Công ty cổ phần dược phẩm ME DI SUN

Alpha-chymotrypsin

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alpha-Hydrolyzin

Công ty TNHH Dược phẩm Detapham.

Alpha-Ktal

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Alphabiotic

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Alphachymotrypsin

Công ty CP DP Phong Phú

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Alphachymotrypsin

CT CPDP Đồng Nai

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Alphachymotrypsin

Công ty CP hóa dược phẩm Mekophar

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược S. Pharm

Alphachymotrypsin

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Nghệ An

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH US pharma USA

Alphachymotrypsin - BVP 8400

Công ty Cổ phần BV Pharma

Alphachymotrypsin 5mg

CT CPDP TV Pharm

Alphachymotrypsin éloge

Công ty liên doanh dược phẩm ÉLOGE FRANCE Việt Nam

Alphachymotrypsin Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Alphachymotrypsin Glomed - 21microkatal

Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu

Alphachymotrypsin tvp

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Alphachymotrypsin-BVP

Công ty Cổ phần BV Pharma

Alphachymotrypsine

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Alphachymotrypsine

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Alphachymotrypsine choay

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Alphachymotrypsine Choay

Công ty CPDP Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Alphachymotrysin

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Alphadaze

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Alphadaze

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alphadeka DK

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Alphadeka DK

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alphadeka DK

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alphadeka-DK

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Alphamed - 21microkatal

Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu

Alphatrypa

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Alphatrypa

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Alphausar

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Alphavien

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình

Amfaneo

Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam-Ampharco

Amfaneo

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Anphamitasin

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Anti 4,2mg

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Babytrim- New Alpha

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.

Bevichymo

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Bitrepso

Công ty TNHH US Pharma USA

Bostrypsin

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam

Chymobest

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chymodk

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chymodk

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chymogreen

Sinochem Ningbo Limited

Chymomedi

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Chymotrypsin

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Chymotrypsin

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định

Chymotrypsin for Injection 5000IU

Changchun Global Trust Pharmaceutical Co., Ltd

Doalchyzen

Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Dorosyl

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Euvi - Alpha

Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Euvi - Alpha HD

Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Hanotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Hatabtrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Katrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Katrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Katrypsin Fort

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Kiisin

Công ty Cổ phần Pymepharco

MASAPON

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Meditrypsin

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Medo 42

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Medo 21

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Opetrypsin

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Phudchymo

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Robalpha

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Seared 4200 IU

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Sifachymo

Zhejiang Ruixin Pharmaceutical Co., Ltd.

Statripsine

Công ty TNHH LD Stada - Việt Nam

T-Alpha

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.

Tazenase

Sinochem Ningbo Limited

Trigenic

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Trypsinmed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Usatrypsin Fort

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

α- chymotrypsin Stada

Công ty Cổ phần Pymepharco

α- Kiisin - 5 mg

Công ty Cổ phần Pymepharco

α- Thepharm

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa
THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG

Acid Alendronic Farmoz

West Pharma - Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A

Acido Zoledronico Richet

Laboratorios Richet S.A

Actemra

Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd.

Actemra

Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd.

Agostini

Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

Alchysin

Công ty Cổ phần BV Pharma

Aldozen

Công ty CP SPM

Aldren 70

Cadila Healthcare Ltd.

Aledats 35 mg

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Alenbe 10 mg

Công ty TNHH Ha san - Dermapharm

Alenbe 70 mg

Công ty TNHH Ha san - Dermapharm

Alenbone

Công ty Cổ phần Pymepharco

Alenbone Plus

Công ty Cổ phần Pymepharco

Alendronate sodium tablets

Hainan Health Care Laboratories Ltd

Alenroste-10

Macleods Pharmaceuticals Ltd

Alenta 10mg

Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Alenta 70mg

Getz Pharma (Pvt) Ltd.

Alfachim

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Almipha

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Alpha - Chymotrypsin - US

Công ty TNHH US Pharma USA

alpha - tase

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Alpha 42

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Alpha Chymotrypsin

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Alpha Chymotrypsin

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Alpha Chymotrypsin

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Alpha chymotrypsine

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Alpha-Ktal

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Alphabiotic

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Alphachymotrypsin

Công ty CP DP Phong Phú

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Alphachymotrypsin

Công ty CP hóa dược phẩm Mekophar

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma)

Alphachymotrypsin

Công ty cổ phần Dược S. Pharm

Alphachymotrypsin

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Alphachymotrypsin

Công ty TNHH US pharma USA

Alphachymotrypsin - BVP 8400

Công ty Cổ phần BV Pharma

Alphachymotrypsin éloge

Công ty liên doanh dược phẩm ÉLOGE FRANCE Việt Nam

Alphachymotrypsin Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Alphachymotrypsin tvp

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Alphachymotrypsine

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Alphadaze

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC (USA - NIC Pharma)

Alphadeka DK

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alphadeka DK

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Alphatrypa

Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco

Alphavien

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thái Bình

Alton C.M.P

Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1

Amfaneo

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Anphamitasin

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm và sinh học y tế

Arastad 20

Công ty TNHH LD Stada - Việt Nam

Aronatboston

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam

Aronatboston Plus

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam

Bevichymo

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Bitrepso

Công ty TNHH US Pharma USA

Cadotin Nasal Spray 50IU "Standard"

Standard Chem & Pharm Co., Ltd.

Cal-wel

Norris Medicine Limited

Chymobest

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chymodk

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Chymogreen

Sinochem Ningbo Limited

Chymotrypsin

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Chymotrypsin for Injection 5000IU

Changchun Global Trust Pharmaceutical Co., Ltd

Digafil 4mg/5ml

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.

Digafil 5mg/100ml

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco.

Dorosyl

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Doxemac 70 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Ducpro 10

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Ducpro 35

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Ducpro 70

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.

Enerbig

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá

Esmo

Venus Remedies Limited

Euvi - Alpha

Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Euvi - Alpha HD

Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

Fosaden

Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Fosamax Plus

Frosst Iberica, S.A

Fosamax Plus

Frosst Iberica, S.A

Graceftil

Gracure Pharmaceuticals Ltd.

Hanall Methocarbamol Tablet

Hanall Pharmaceutical Co., Ltd.

Hanotrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Hatabtrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Katrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Katrypsin Fort

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Kiisin

Công ty Cổ phần Pymepharco

Lenomid 10

Công ty TNHH US Pharma USA

Lenomid 100

Công ty TNHH US Pharma USA

Lenomid 20

Công ty TNHH US Pharma USA

Leolen Forte

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Leuzotev

Lemery S.A. de C.V.

Lomebays

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

MASAPON

Công ty cổ phần dược phẩm SAVI (SAVIPHARM)

Maxlen-70

Rafarm S.A.

Maxophin

Myungmoon Pharmaceutical Co., Ltd.

Meditrypsin

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Medo 42

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Medo 21

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Messi-70

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Myomethol

R.X. Manufacturing Co., Ltd.

Novotec-70

Unicure Remedies Pvt. Ltd.

Nucleo CMP Forte

Ferrer Internacional S.A.

Opetrypsin

Công ty cổ phần Dược phẩm OPV

Oritamol 500 mg

Công ty CPDP Phương Đông

Ortigan

Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Phudchymo

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Redsamax

New Gene Pharm Inc.

Risenate

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Risenate

Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

Sagafosa-10

Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Sagafosa-70

Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Seared 4200 IU

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Seocelis Injection

Huons Co. Ltd

Sifachymo

Zhejiang Ruixin Pharmaceutical Co., Ltd.

Statripsine

Công ty TNHH LD Stada - Việt Nam

Stugol

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Suhanir

Cure Medicines (I) Pvt Ltd

Syncake

Cure Medicines (I) Pvt. Ltd

T-Alpha

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar.

Tazenase

Sinochem Ningbo Limited

Trigenic

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Troyfos 70

Troikaa Pharmaceuticals Ltd.

Trypsinmed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Usatrypsin

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Usatrypsin Fort

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Zinvel

Gland Pharma Ltd.

Zoldria

Cipla Ltd.

Zometa 4mg

Novartis Pharma Stein AG