CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG

Mô tả sản phẩm:
CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG 
1.Thành phần cho 1 gói cốm 2g: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
Xuyên khung: 600mg
Bạch chỉ: 700mg
Hương ph
79.000đ

Giá tốt nhất

 •  
 • CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG 
 • 1.Thành phần cho 1 gói cốm 2g: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Xuyên khung: 600mg
 • Bạch chỉ: 700mg
 • Hương phụ: 600mg
 • Quế chi: 100mg
 • Sinh khương: 25mg
 • Cam thảo bắc: 25mg
 1. Công dụng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • cac trường hợp cảm cúm, cảm lạnh, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi do cảm lạnh.
 • 3.Liều dùng CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG:
 • Trẻ em từ 6 tháng – 1 tuổi: 1 gói/lần, ngày 2 lần.
 • Trẻ em từ 1 -5 tuổi: 1 gói/lần, ngày 3 lần
 • Trẻ em từ 5 – 12 tuổi: 2 gói/lần, ngày 2 lần
 • Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: 2 gói/lần, ngày 3 lần.
 • 4.Cách dùng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Nhai cốm trực tiếp hoặc hòa với nước ấm rồi uống.
 •  
 • CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG 
 • 1.Thành phần cho 1 gói cốm 2g: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Xuyên khung: 600mg
 • Bạch chỉ: 700mg
 • Hương phụ: 600mg
 • Quế chi: 100mg
 • Sinh khương: 25mg
 • Cam thảo bắc: 25mg
 1. Công dụng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • cac trường hợp cảm cúm, cảm lạnh, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi do cảm lạnh.
 • 3.Liều dùng CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG:
 • Trẻ em từ 6 tháng – 1 tuổi: 1 gói/lần, ngày 2 lần.
 • Trẻ em từ 1 -5 tuổi: 1 gói/lần, ngày 3 lần
 • Trẻ em từ 5 – 12 tuổi: 2 gói/lần, ngày 2 lần
 • Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: 2 gói/lần, ngày 3 lần.
 • 4.Cách dùng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Nhai cốm trực tiếp hoặc hòa với nước ấm rồi uống.
 •  
 • CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG 
 • 1.Thành phần cho 1 gói cốm 2g: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Xuyên khung: 600mg
 • Bạch chỉ: 700mg
 • Hương phụ: 600mg
 • Quế chi: 100mg
 • Sinh khương: 25mg
 • Cam thảo bắc: 25mg
 1. Công dụng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • cac trường hợp cảm cúm, cảm lạnh, đau đầu, hắt hơi, sổ mũi do cảm lạnh.
 • 3.Liều dùng CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG:
 • Trẻ em từ 6 tháng – 1 tuổi: 1 gói/lần, ngày 2 lần.
 • Trẻ em từ 1 -5 tuổi: 1 gói/lần, ngày 3 lần
 • Trẻ em từ 5 – 12 tuổi: 2 gói/lần, ngày 2 lần
 • Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn: 2 gói/lần, ngày 3 lần.
 • 4.Cách dùng: CỐM CẢM XUYÊN HƯƠNG
 • Nhai cốm trực tiếp hoặc hòa với nước ấm rồi uống.
 •  
 •  

Sản phẩm vừa xem