Xuyên Tâm Liên hộp 30 viên

Mô tả sản phẩm:
XUYÊN TÂM LIÊN viê...n uố...ng thảo mộc một dạng khá...ng sin...h thiên nhiê...n hỗ trợ phòn...g chốn...g các bện...h về
99.000đ

Giá tốt nhất

XUYÊN TÂM LIÊN viê...n uố...ng thảo mộc một dạng khá...ng sin...h thiên nhiê...n hỗ trợ phòn...g chốn...g các bện...h về đườ...ng hô h...ấp nhất là trong mùa dị...ch Cov....id này. Hộ..i Đôn..g y đề xuất phò...ng chốn...g Co...vid-19 bằng y họ.  c cổ truy.  ền. Sau khi được sử dụng thu...ốc Đô...ng y, hầu hết bện....h nhâ...n giảm.. được triệ..u chứ...ng và đặc biệt là về â..m tín..h nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những bện..h nh..ân không dùng thu...ốc y h..ọc cổ truyề..n.👉 Bạn có thể tìm hiểu thêm ở Bá..o Ng..ười Lao Động,báo Zin..g.🍀 Chiết xuất từ Xuyên tâm liên,thanh hao hoa vàng,húng chanh,thiên môn,gừng là các vị thảo mộc dc dân gian dùng trong các trường hợp giả...m ho,lo..ng đ..ờm,chảy nướ..c mũ..i do viê...m họn...g,cảm lạ..nh,cảm... cúm..,khó t..hở do viê..m phổ..i,viê...m ph...ế qu...ản.🍀 Đô...ng trùn...g hạ thả...o,nấm li..m xa...nh là các thảo mộc quý chưa hàm lượng dinh dưỡng cao giúp tăng cườ...ng sứ..c kh...oẻ,tăn...g mi.. ễn dịch cơ th.  ể,tố..t cho người hay mắc các bệ..nh đườn..g hô h..ấp.🍀 Sản ph..ẩm dùng tốt cho những ng..ười cần p..hòng ngừa các vấn đề về hô hấp do vi khu..ẩn,vir...us như viê...m đườ..ng hô h..ấp,người có miễ..n dịch kém.👉 HDSD:- Mỗi lần 1-2 viên. Ngày 2 lần. Uố....ng sau ăn 30 phút#covid #xuhuong #chuushouse #xuyentamlien

Sản phẩm vừa xem