Cerelon Gold Giúp hoạt huyết dưỡng não, bền thành mạch. Tăng cường lưu thông máu

Mô tả sản phẩm:
NamAPharmacy
THÀNH PHẦN:

Ginko biloba extract: 600mg

Nattokinase: 300FU

Coenzym Q10: 3.0mg

Cilicolin: 5.00mg

Cinarizin: 75mg

vinpocetin: 1mg
72.000đ

Giá tốt nhất

NamAPharmacy

THÀNH PHẦN:

Ginko biloba extract: 600mg

Nattokinase: 300FU

Coenzym Q10: 3.0mg

Cilicolin: 5.00mg

Cinarizin: 75mg

vinpocetin: 1mg