Hoạt Huyết Abipha Giúp bổ huyết, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu

Mô tả sản phẩm:
NamAPharmacy
1. Thành Phần của Hoạt huyết Abipha

Nattokinase……….600.0 FU
Địa long…………..100.0 mg
Đương quy………..1500
75.000đ

Giá tốt nhất

NamAPharmacy

1. Thành Phần của Hoạt huyết Abipha

Nattokinase……….600.0 FU

Địa long…………..100.0 mg

Đương quy………..1500.0 mg

Xuyên khung………750.0 mg

Ngưu tất…………..1500.0 mg

Ích mẫu……………1500.0 mg

Bạch thược………..750. 0 mg

Sinh địa……………1500.0 mg

Đan sâm…………..1500.0 mg

Hồng hoa…………..400.0 mg

Hoàng kỳ………….750 .0 mg

Sơn tra……………..200.0 mg