Hoạt huyết dưỡng não Ginkgo biloba 360mg hộp 100 Viên

Mô tả sản phẩm:
Hoạt huyết dưỡng não Ginkgo biloba 360mg hộp 100 ViênCHI TIẾT SẢN PHẨMGinkgo Natto with Coenzyme Q10THÀNH PHẦN - Ginkgo biloba ..
50.000đ

Giá tốt nhất

Hoạt huyết dưỡng não Ginkgo biloba 360mg hộp 100 Viên

CHI TIẾT SẢN PHẨMGinkgo Natto with Coenzyme Q10THÀNH PHẦN - Ginkgo biloba ............................ 360mg.- Nattokinase .............................. 30FU- Coenzym Q10 ............................ 1.0mg.-  Dầu gất .......................................100mg- Cinarizin ....................................75mg- Magnesium ................................. 60mg.- Cao đinh lăng ............................. 30mg.- Sữa ong chúa ............................. 30mg.- Vitamin B1 .................................... 3mg.- Vitamin B6 .................................... 3mg.- Phụ liệu.

CÁCH DÙNG.- Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.TRÌNH BÀY.Hộp 10 vỉ x 10 viên.NHÀ SX:Công ty cổ phần liên doanh USA, Hoàng Mai, Hà Nội