Caporil

null
Thành phần: Captopril 25mg ()
Số đăng ký: VD-13606-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO-
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG