Canpaxel 100

Thuốc kê đơn
Thành phần: Paclitaxel 100mg/16,7ml NULL ()
Số đăng ký: VD-21630-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 749.994 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG