Bostacet

null
Thành phần: Paracetamol 325 mg, Tramadol HCl 37,5mg NULL ()
Số đăng ký: VD-16218-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG