Bidisamin 500

null
Thành phần: Glucosamin sulfat.2KCl tương ứng Glucosamin sulfat 500mg NULL ()
Số đăng ký: VD-15372-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.050 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG