BETALGINE F (B1+B6+B12)

null
Thành phần: VITAMIN B 1 + VITAMIN B 6 + VITAMIN B12 250 mg 250 mg 250 mcg ()
Số đăng ký: VD-10041-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP 2-9
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 462 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG