Betagine F

null
Thành phần: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12 NULL ()
Số đăng ký: VD-10041-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CPDP 2/9
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 462 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG