Bát tiên

null
Thành phần: Mỗi chai 100ml chứa: Thục địa 16g; Sơn thù du 8g; Hoài sơn 8g; Mẫu đơn bì 6g; Mạch môn 6g; Bạch phục linh 6g; Trạch tả 6g; Ngũ vị tử 4g NULL ()
Số đăng ký: VD-23793-15
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro thuốc
Phân loại: null
Giá tham khảo: 45.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG